อนุทิน 91821 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

คิดในกรอบ + มีสาระ = พนักงานชั้นดี

คิดในกรอบ + ไร้สาระ = พนักงานระดับ "เช้าชามเย็นชาม"

คิดนอกกรอบ + ไร้สาระ = ขยะสังคม

คิดนอกกรอบ + มีสาระ = นักบริหารจัดการที่ดี

ในชีวิตจริงอาจจะมีการปะปนกัน ทั้งประเภท เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ที่จำเป็นต้องค่อยๆแยกแยะ และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

เพื่อ "คุณค่า" ชีวิตที่ดีกว่าครับ

 

เขียน 08 Jul 2011 @ 13:48 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (0)