อนุทิน 91821 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

คิดในกรอบ + มีสาระ = พนักงานชั้นดี

คิดในกรอบ + ไร้สาระ = พนักงานระดับ "เช้าชามเย็นชาม"

คิดนอกกรอบ + ไร้สาระ = ขยะสังคม

คิดนอกกรอบ + มีสาระ = นักบริหารจัดการที่ดี

ในชีวิตจริงอาจจะมีการปะปนกัน ทั้งประเภท เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ที่จำเป็นต้องค่อยๆแยกแยะ และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

เพื่อ "คุณค่า" ชีวิตที่ดีกว่าครับ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)