อนุทิน 91803 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ผลสำรวจเด็กที่ไอคิวสูงที่สุดอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี
    ไอคิวต่ำที่สุดอยู่ที่จังหวัด นราธิวาส
  • เด็กไทยไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ ๑๐๐ เหตุเกิดจากการขาด
    สารไอโอดีน
  • "กิน  กอด  เล่น  เล่า"่   ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

                        (ข้อมูลจากข่าวเช้า ช่อง ๕)
เขียน 08 Jul 2011 @ 06:41 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (0)