อนุทิน 91802 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ฉันนั่งอ่านชีวิต"จักรพรรดินโปเลียน"  กษัตริย์ผู้เมาในอำนาจที่โลกไม่เคยลืม  สุดท้ายได้อะไรในชีวิต... ในวันที่เจ็บป่วยอย่างหนักยังไม่มีแรงจะไล่หนูซึ่งมากัดที่นิ้วเท้าเพราะคิดว่าเป็นเมล็ดข้าวโพด...
  • 
  • อุทาหรณ์ของนักปกครองที่ขาดคุณธรรมนำใจ  ไม่มีใครจบได้สวย ไม่ว่าจะเป็นฮิตเลอร์  หรือ นโปเลียน...
  • แท้จริงอำนาจใช่มีไว้ให้มัวเมา  หากแต่มีไว้เพื่อสร้างสังคมให้งดงาม

เขียน 08 Jul 2011 @ 06:37 ()


ความเห็น (0)