อนุทิน 91468 - ครูนิศากร

วันนี้เป็น ผอ. หน่วยเลือกตั้ง รับหีบบีตรร่วมกับ กปน. หมู่ ๗ บ้านโพนเขาแก้ว ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ประธาน กปน.และคณะเชี่ยวชาญมากในการตรวจรับเอกสาร หีบบัตร ต่างๆ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไปใช้เลือกตั้ง เลือกคนดีเข้าสภา นะจ๊ะ เราก็จะไปปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านต่อไป

เขียน 02 Jul 2011 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)