อนุทิน 91468 - ครูนิศากร

  ติดต่อ

วันนี้เป็น ผอ. หน่วยเลือกตั้ง รับหีบบีตรร่วมกับ กปน. หมู่ ๗ บ้านโพนเขาแก้ว ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ประธาน กปน.และคณะเชี่ยวชาญมากในการตรวจรับเอกสาร หีบบัตร ต่างๆ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไปใช้เลือกตั้ง เลือกคนดีเข้าสภา นะจ๊ะ เราก็จะไปปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านต่อไป
  เขียน:  

ความเห็น (0)