อนุทิน 91427 - paque

  ติดต่อ

เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ที่ประเทศไทยจะได้มีการเลือกตั้งอีกครั้ง สำหรับผมแล้วคิดว่า การเลือกตั้งครั้งคงจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะให้ถูกใจของทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนเป็นเจ้าของ แล้วแต่คนหมู่มากจะให้เป็นไปทางไหนในเมือเรายอมรับกฎกติกาที่ว่า ประชาธิปไตย ซึ่งได้ความหมายว่า อำนาจของประชาชน ฉะนั้น หากประชาชนไทย ต้องการอย่างไรก็ควรเป็นไปอย่างนั้น รับรองว่า ความปรองดอง ความสามัคคี คงจะมีในหมู่คณะ ด้วย เอวัง ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา สวัสดีมีชัย ประเทศไทย จงเจริญ รับปีที่ 2554 ขอให้มีแต่สิ่งดี ดีที่สุดตลอดไป ณ บัดนี้
  เขียน:  

ความเห็น (0)