อนุทิน 90986 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

"ภัยที่น่ากลัวและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือภัยจากการเวียนว่ายตายเกิด"
       

              (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

  เขียน:  

ความเห็น (0)