อนุทิน 90986 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

"ภัยที่น่ากลัวและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือภัยจากการเวียนว่ายตายเกิด"
       

              (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

เขียน 25 Jun 2011 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)