อนุทิน 90376 - occhealth11

occhealth11

14 มิถุนายน  2554

ชี้แจงการดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ร่วมกับสสจ.นครศรีธรรมราชแก่บุคลากรในพื้นที่จำนวนประมาณ 40 คน

เขียน 14 Jun 2011 @ 20:00 ()


ความเห็น (0)