อนุทิน 90376 - occhealth11

  ติดต่อ

14 มิถุนายน  2554

ชี้แจงการดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ร่วมกับสสจ.นครศรีธรรมราชแก่บุคลากรในพื้นที่จำนวนประมาณ 40 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)