อนุทิน 90226 - ดร.แจ๊ค (ดอกเตอร์ควาย)

ควายไถนา 
"ควายไถนา" ภูมิปัญญาไทยที่เลือนหายไปจากท้องทุ่งนาไทยไม่น่าจะน้อยกว่า 2 ทศวรรษแล้ว ถูกนวัตกรรมใหม่ภายใต้อิทธิพลเทคโนโลยีสมัยใหม่กลืนหายไปจากท้องถิ่น
ณ ท้องทุ่งบ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวนากลุ่มหนึ่งรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ "ภูมิปัญญาควายกับวิถีชาวนาไทย" ดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาอาชีพชาวนา ความสัมพันธ์ระหว่างควายกับคน ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างควาย คน และวัฒนธรรมประเพณี นวัตกรรมผลผลิตจากควาย เช่น ปุ๋ยขี้ควาย แก๊สชีวภาพจากขี้ควาย
ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ชาวนาต้องดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือตนเองมากขึ้นให้หลุดพ้นจากจากความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจโดยพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เขียน 12 Jun 2011 @ 10:14 () แก้ไข 12 Jun 2011 @ 11:03, ()


ความเห็น (0)