อนุทิน #90211

  ติดต่อ

บนชีวิตที่วุ่นวายกับเรื่องราวมากมาย ทั้งที่เกี่ยวกับเราและไม่เกี่ยวกับเรา สุดท้ายก็อยากจะมีบางคืนที่อยู่เงียบ ๆ คนเดียว(หรือมีบ่อย) หลังจากได้อ่านเรื่องราว http://www.gotoknow.org/blog/khunkhruaw/443527

มีเวลาให้ใจตัวเอง เพื่อวันใหม่ที่จะมีให้คนต่างๆ  มากมาย
นี่คือมนุษย์... ชอบแบกความทุกข์ .... ควรปล่อยวาง (แต่ทำได้น้อยมาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)