อนุทิน 8999 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

@8905 เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ได้อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้อย่างนั้น สิ่งที่ผมเรียนรู้กับอาจารย์มากกว่าเรื่องที่อยู่ใน dissertation เยอะเลยครับ

@8912, @8993 การเรียนปริญญาเอกนี่ขึ้นอยู่กับได้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นใครจริงๆ ครับ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องแนะนำคนที่จะไปเรียนต่อไปครับ

เขียน 31 May 2008 @ 22:45 ()


ความเห็น (0)