อนุทิน 89907 - นาย ภัทร ภัทรกุลบดินทร์

๑๙-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ อบรมหลักสูตร กลยุทธ์ผู้นำทางวิชาการยุคใหม่ ณ สบคศ. อ.สามพราน จ.นครปฐม

เขียน 07 Jun 2011 @ 09:38 ()


ความเห็น (0)