นาย ภัทร ภัทรกุลบดินทร์


ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร
กศน
Username
pattara54
สมาชิกเลขที่
150335
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

มัธยมปลาย  (วิทย์-คณิต)  2533

ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)  2537

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)     2544

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    2549

การทำงาน

ครูใหญ่  ร.ร.วัดลาดเขาปูน สระบุรี 2544 

อาจารย์ใหญ่ ร.ร.วัดลาดเขาปูน สระบุรี 2547

ผู้อำนวยการชำนาญการ  ร.ร.วัดลาดเขาปูน สระบุรี 2547

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ร.ร.วัดลาดเขาปูน สระบุรี 2550

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ร.ร.พระพุทธบาท สระบุรี 2551

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์ 2554

ผู้อำนวยการ กศน.เขตวัฒนา กทม. 2556

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกเจริญ ลพบุรี 2557

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนพุด สระบุรี 2558

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 2559

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี 2560 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  2562

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  2562

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร  2563

 ประสบการณ์

๑ ผู้ประเมินภายนอก (สมศ) ๒๕๔๘

๒ ประธาน กกต ท้องถิ่น ๒๕๔๘

๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพท. สระบุรี ๑    ๒๕๕๑

๔ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ๒๕๕๐

ผลงาน/รางวัลเกียรติคุณ

๑ Best practices  ระดับยอดเยี่ยม  การบริหารการศึกษา  สพท สระบุรี ๑  ปี  ๒๕๕๒

๒ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  จากสำนักนายกรัฐมนตรี  ปี ๒๕๕๓

๓ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  (ประเภท ผู้บริหาร)   จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๔

๔ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  (ประเภท ผู้สนับสนุน) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๑

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี