อนุทิน 89858 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow110] คำว่า"ปล่อยวาง" และ "วางเฉย" นี้ มีผู้ที่เข้าใจผิดกันค่อนข้างมาก ปล่อยวาง ไม่ได้แปลว่า ปล่อยปละละเลย และ วางเฉย ก็ไม่ได้แปลว่า เพิกเฉย หรือไม่สนใจใยดี . . .  การปล่อยวางที่ว่านี้ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัย "สติที่ฝึกฝนจนว่องไว" สามารถ "ตามรู้ ตามดู" อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จนเกิดอาการ "รู้ตัวทั่วพร้อม" จนสามารถ "ยอมรับ" สภาพที่เกิดขึ้น  ณ ขณะนั้นได้อย่างแท้จริง

Ico48
เขียน 06 Jun 2011 @ 10:09 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:40, ()


ความเห็น (0)