อนุทิน 89515 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

“แพทย์ ม.อ.วิจัยพบว่า การดูโทรทัศน์อาจ ลดความเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการด้านภาษา รวมทั้งด้านสังคมและอารมณ์ของทารกและเด็กวัยเตาะแตะ เมื่อดูระยะเวลา 0.5 - 2 ชั่วโมงต่อวัน และดูรายการสำหรับเด็ก และสารคดี” www.psu.ac.th

เขียน 30 May 2011 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)