อนุทิน 8927 - กวิน

กวิน

สำนวน ผีซ้ำด้ามพลอย ควรเขียนว่า ผีซ้ำด้ำพลอย@185577

ด้าม/ด้ำ=ปฐม=อันดับแรก  (อันดับแรก ของมีด ก็คือด้าม)

 ผีซ้ำด้ำพลอย  หมายถึง เมื่อผี(ป่า) มารังควาญซ้ำเติม แล้ว ปฐมผี (ผีบรรพบุรุษ/ผีอันดับแรกของตระกูล) ยังมา พลอยซ้ำเติมด้วย (แทนที่จะปกปักรักษา) 

กรณีที่ ผีซ้ำ(แล้ว)ด้ำพลอย น่าจะเกิดกับคนที่ อกตัญญู ไร้ศีล ไร้ความซื่อสัตย์ (ไร้สัจจะ) ในเรื่องพระอภัยมณีคำกลอน สุนทรภู่แต่งเอาไว้ว่า

“อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที    ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน
ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา     ทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน
ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล   พระเวทมนตร์เสื่อมคลายทำลายยศฯ”

เขียน 31 May 2008 @ 17:24 () แก้ไข 02 Jun 2008 @ 11:05, ()


ความเห็น (0)