อนุทิน 89140 - krutoiting

  ติดต่อ

การกำหนดอะไรลงไปบนภาพที่ยังไม่ชัดเจน อาจได้ภาพที่ไม่ต้องการ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม แล้วสัตว์สังคมควรตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตน

ในฐานะสมาชิกสังคมเองหรือไม่ หรือเพียงการรับรู้แต่เพียงบางเบา

  เขียน:  

ความเห็น (0)