อนุทิน #89140

การกำหนดอะไรลงไปบนภาพที่ยังไม่ชัดเจน อาจได้ภาพที่ไม่ต้องการ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม แล้วสัตว์สังคมควรตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตน

ในฐานะสมาชิกสังคมเองหรือไม่ หรือเพียงการรับรู้แต่เพียงบางเบา

เขียน:

ความเห็น (0)