อนุทิน 89138 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีความชัดเจน และมุมคิดเกิดขึ้น...เมื่อผศ.โสภา (อ.เจี๊ยบ)ได้นำกิจกรรมที่มีลักษณะเด่นอยู่ในตัว 2 ประการคือ

เป็นกิจกรรมที่ทั้งผ่อนคลาย และกระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์บทบาท และเกือบ 100%สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมานั้นสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้ ขณะเดียวกันทำให้เกิดมุมมอง มุมคิดที่สร้างสรรค์ และเห็นแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตรงประเด็น

เขียน 21 May 2011 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)