อนุทิน #89029

คติธรรมช่วยเตือนสติ และยับยั้งการเกิดกิเลส โทสะ

อคติส่งผลเสียต่อผู้ที่เก็บมันไว้ครอบครอง

 

เขียน:

ความเห็น (0)