อนุทิน 88346 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

GotoKnow มี active users คิดเป็น 15% ต่อปี มากกว่างานวิจัยด้าน HCI ที่ระบุไว้ว่า “In most online communities, 90% of users are lurkers who never contribute, 9% of users contribute a little, and 1% of users account for almost all the action.” Jakob Nielson ( http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html )

เขียน 05 May 2011 @ 14:39 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:28, ()


ความเห็น (1)

15% เชียวนะค่ะ ^_^