อนุทิน 88187 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

President Obama on Death of Osama bin Laden http://www.youtube.com/watch?v=ZNYmK19-d0U

เขียน 02 May 2011 @ 12:12 ()


ความเห็น (0)