อนุทิน 88130 - krutoiting

  ติดต่อ

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนร.

แบบบันทึกการเจริญเติบโตของเห็ด

มอบให้นร.ไปคนละก้อนแต่ละคนเอาไปพูมฟักด้วยตัวเอง

แล้วเขียนรายงายบันทึกการเจริญเติบโตของเห็ด ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

 มีปัญหา หรือประสบความสำเร็จมาคุยกันอาทิตย์ละครั้ง

หากมีเรื่องด่วนก็ไม่ต้องรอวันประชุมแลกเปลี่ยน

แต่ต้องจัดทำใบความรู้ ใบงานให้เรียนรู้ก่อนรับเห็ดไปเลี้ยงที่บ้าน

ทดสอบความเข้าใจก่อนจะได้มีพื้นฐานความเข้าใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)