อนุทิน 87962 - Handy

Handy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขัดใจตัวเองนั้นดี แต่ให้อยู่ในความหมายว่า "ทำให้สะอาด" ส่วนขัดขวางนั้นควรทำก็ต่อเมื่อสิ่งที่เรียกว่าใจนั้น มีอะไรบางอย่างปะปนหรือห่อหุ้มอยู่ ซึ่งกรณีเช่นนี้ขืนตามใจมีแต่จะต้องลำบาก หรือทุกข์ใจในภายหน้า .. เมื่อแน่ใจว่าใจเป็นของเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ การตามใจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แม้แต่ ดี-ชั่ว ก็ไม่เป็นปัญหา สามารถหยั่งเห็นได้ตามที่มันเป็นจริง และจะค่อยๆเลิกสนใจเรื่องดีเรื่องชั่ว หันมาดูแต่เรื่อง "ถูกต้อง" อย่างเดียว .. ถูกต้องโดยใครว่าล่ะ ใครว่านั้นไม่สำคัญ ขอให้ "ถูกต้องโดยธรรม" เป็นอันใช้ได้

เขียน 27 Apr 2011 @ 11:15 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:26, ()


ความเห็น (0)