อนุทิน 87887 - มะปรางเปรี้ยว

ทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตคือ การเรียนรู้ในการจับสัญญาณแห่งความสุข เมื่อจับได้แล้ว จะทำอย่างไรต่อให้ความสุขเกิดขึ้นและไม่ปล่อยละเลยไปอย่างน่าเสียดาย

เขียน 25 Apr 2011 @ 21:32 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:26, ()


ความเห็น (0)