อนุทิน 87828 - นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ

  ติดต่อ

27-29 เม.ย. 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อนให้กับครู ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีนี้มีน่าสนใจมาก เพราะ วิธีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยครับ)
  เขียน:  

ความเห็น (0)