อนุทิน 87688 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • "ทุกข์ต้องกำหนดรู้
  สมุทัยต้องละ
  มรรคต้องเจริญ
  นิโรธต้องทำให้แจ้ง"
 • 
 • "สร้างบ้านใหญ่โตมหาศาล  ตายแล้วบ้านนั้นก็ไม่ทำให้คนเป็นพระอริยบุคคลได้"
 • "เรื่องชีวิตจิตใจซื้อขายไม่ได้ต้องทำความรู้สึกตัว  เอาชนะความชั่วให้ได้
  ต้องพยายามจริง ๆ จึงจะชนะ"

                              (ฟังธรรมจากหลวงพ่อเทียน)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)