อนุทิน 87504 - อ.จัน

  ติดต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองสีขาว เป็นสนับสนุนกลุ่ม พรรคการเมือง นักการเมือง ที่มีอุดมคติที่ดี เป็นประชาธิปไตย ไม่นิยมความรุนแรง เป็นการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง หากท่านสมาชิกผู้ใดที่เห็นว่า พรรคการเมือง หรือ นักการเมือง ที่มีคุณสมบัติ และสามารถยกย่อง และ ยอมรับว่้า เป็นการเมืองสีขาว เราจะขอสนับสนุน ขอบคุณมากครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)