อ.จัน


ผอ.โรงเรียน
สมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล
Username
chantarat
สมาชิกเลขที่
88344
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

จันทรัตน์  ภคมาศ เป็นข้าราชบำนาญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว. สำนักนโยบายและยุทธศาตร์ สป. ศธ.ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา หัวยมงคล ซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการ English Program (EP)ประวัติการศึกษา ศษ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปกร คม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย และ Ph. D. จาก The University of Sydmeny, NSW, Australia. ประวัติการทำงาน ครู โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. ศึกษานิเทศก์ กทม. ตำแหน่งสุดท้าย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ มีความชำนาญ และสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา การดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ เช่น UNESCO, UNICEF, WORLD BANK, ADB, เป็นต้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี