อนุทิน 87265 - krutoom

  ติดต่อ

http://cdn.gotoknow.org/avatars/users/000/065/242/ico24.jpg?1283070658" border="0" alt="Ico24" />  ขอบคุณพี่อ้อยเล็กที่สอนการนำบันทึกออกมาปริ้น...ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   และทุกท่านที่ให้ข้อแนะนำทำให้เกิดความอบอุ่นมากเมื่อมาในบ้าน G2K  ขอบคุณค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)