อนุทิน 87228 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ...ถ้าคนเราลดอัตตาเป็นจะมองเห็นโลกที่กว้างขึ้น   เห็นความรัก
    ความปรารถนาดีที่ผู้อื่นมีต่อเรามากขึ้น...อัตตาไม่ได้ให้อะไรแก่ชีวิตนอกจาก
    มานะทิฏฐิ (มานะ การถือตัว  อติมานะ การดูหมิ่นท่าน)
    ล้วนเป็นกิเลสร้ายในอุปกิเลส ๑๖  พึงพิจารณาเพื่อละคลายตัวตนเถิดนะ ...
เขียน 08 Apr 2011 @ 17:20 () แก้ไข 08 Apr 2011 @ 17:26, ()


ความเห็น (0)