อนุทิน 86753 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ๒๓ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Ulead video  Studio 11
  • ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ดูแลนักเรียนถ่ายทำหนังสั้นสารคดีประวัิติศาสตร์ท้องถิ่น
    สัมภาษณ์ชาวไทยทรงดำที่บ้านหัวถนน   สัมภาษณ์ ผอ.สวง  ศุภกิจบัญชาเรื่อง
    ตำนานเมืองดอนตูม  ได้รับความรู้และมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนเป็นอย่างดี
  • ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔  อบรมเรื่อง "ครูไทยรักษ์แผ่นดิน"    วิทยากรคือ
    พ.อ.หลักแก้ว  อัมโรสถ  ที่มณฑลทหารบกที่ ๑๑  กรุงเทพฯ
เขียน 25 Mar 2011 @ 18:43 () แก้ไข 29 Mar 2011 @ 20:33, ()


ความเห็น (0)