อนุทิน 86716 - mee_pole

  ติดต่อ

 

 

การตอบแทนคุณแผ่นดิน

 com. in ที่ฝังรกราก..ต้องจดจำ by ตันติราพันธ์

เชื่อเรื่องความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ทำให้มีความเจริญ ไม่มีวันตกต่ำ

และได้ถูกครอบครัวปลูกฝังมาเช่นนั้น ดังนั้นจึงพยายามตอบแทนคุณแผ่นดินเท่าที่ทำได้ อย่างน้อยที่ทำได้ง่ายที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เบียดเบียนใคร

  เขียน:  

ความเห็น (0)