อนุทิน 86565 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษาหมาหางด้วน

 การศึกษาไม่ควรแบ่งแยก มีเส้นขีดกั้นว่าเป็นสายวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เพราะโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีขณะใดในการดำรงชีวิตที่เราจะอยู่โดยการใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนี่ง  ความคิดที่มองผู้อื่นอย่างแปลกแยกด้วยการศึกษาจึงเป็นเรื่องอันตราย โดยเฉพาะการแบ่งชนชั้นด้วยการอ้างระดับการศึกษา  การศึกษาไม่ควรจบเพียงการศึกษาจากห้องเรียนแต่ควรเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผสมผสาน โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่มีโอกาสพูดให้ผู้อื่นฟัง (เช่น ครูและสื่อมวลชน) จำเป็นต้องหาความรู้ ทำความเข้าใจ ในสิ่งที่สื่อออกไปให้ถูกต้องมากที่สุด เพราะคำทุกพยางค์มีความหมาย   อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สมบรูณ์ไม่เป็นแบบที่ท่านพุทธทาสเรียกว่า “การศึกษาหมาหางด้วน”

เขียน 17 Mar 2011 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)