อนุทิน 86362 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การแปรเปลี่ยนความหมายของภาษา ให้ขยายหรือเพิ่มออกไป  โดยเฉพาะในคำพูดที่พูดกันบ่อย มีอยู่จริงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่จะฉุกคิดหรือไม่เท่านั้น

อย่างเช่น โพลาริส แฟ้บ ซีรอก ..สำหรับคำแรก ถ้าจำไม่ผิด จะเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดเจ้าแรกที่ผลิตขายในไทย ปัจจุบันหายไปจากท้องตลาดอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งก็เป็นเรื่องของกาลเวลา เริ่มผลิตจำหน่ายไม่น้อยกว่าห้าสิบปีล่วงมาแล้ว แฟ้บเป็นผงซักฟอกตัวแรก ที่คนรู้จัก เรียกกันจนติดปาก เวลารีบร้อนสั่งให้เด็กไปซื้อผงซักฟอก ซึ่งคำมันยาว จะเรียก “แฟ้บ” แทน รู้กันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ว่าหมายถึงอะไร ไม่เว้นแม้คำว่า “ซีรอก” เครื่องถ่ายสำเนายี่ห้อหนึ่ง แต่แทนที่จะสั่งเด็กว่า “ไปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ป้าหน่อยซิ” ก็พูดว่า “เอาทะเบียนบ้าน ไปซีรอกให้ป้าหน่อย” เช่นนี้เป็นต้น

มันคือ พัฒนาการทางภาษา ที่ไหนก็มี ประเทศไหนก็เป็น เป็นเรื่องปกติซึ่งเกิดขึ้นจริงในสังคมมนุษย์ที่ใช้คำพูดเพื่อสื่อความหมาย

 

เขียน 08 Mar 2011 @ 10:44 ()


ความเห็น (0)