อนุทิน 85992 - นันทินี เครือจันทร์

  ติดต่อ

Bookmark: Thinking Class Room Project

http://www.edu.chula.ac.th/thinking/team.php

โครงการการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)