อนุทิน #85992

Bookmark: Thinking Class Room Project

http://www.edu.chula.ac.th/thinking/team.php

โครงการการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Tags:

เขียน:

ความเห็น (0)