นันทินี เครือจันทร์


ครูผู้สอน(วิชาคณิตศาสตร์)
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
Username
nantinee126
สมาชิกเลขที่
129991
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวนันทินี   เครือจันทร์

ชื่อเล่น : แอม

การศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา :  โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยกระบี่

                ระดับปริญญาตรี  :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                            วิชาเอก  คณิตศาสตร์ประยุกต์

                                            (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

                ระดับปริญญาโท  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                            คณะครุศาสตร์

                                            วิชาเอก  วิจัยการศึกษา

                                            (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)

ประวัติการทำงาน  :  1.  ตำแหน่งนักวิจัย  ประจำคณะบัณฑิตวิทยาลัย

                                มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                           2.  ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาคณิตศาสตร์)

                                โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี