อนุทิน 8565 - Lin Hui

Lin Hui
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงบ่ายได้รับพัสดุกล่องใหญ่จาก กัลยาณมิตร ที่ปตท.สผ. คุณ วรชัย กิจสิริวิศาล ส่งหนังสือ จาริกบุญจาริกธรรม ของท่าน พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) จำนวนแปดเล่ม มาให้ เพื่แจกจ่ายแก่ญาติมิตร ขออนโมทนาบุญค่ะ

เขียน 29 May 2008 @ 14:15 () แก้ไข 29 May 2008 @ 14:16, ()


ความเห็น (0)