อนุทิน 8565 - Lin Hui

  ติดต่อ

ช่วงบ่ายได้รับพัสดุกล่องใหญ่จาก กัลยาณมิตร ที่ปตท.สผ. คุณ วรชัย กิจสิริวิศาล ส่งหนังสือ จาริกบุญจาริกธรรม ของท่าน พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) จำนวนแปดเล่ม มาให้ เพื่แจกจ่ายแก่ญาติมิตร ขออนโมทนาบุญค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)