อนุทิน 8511 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • "It gets me out of my head" (it = จิตสาธารณะ ทำดีเพื่อผู้อื่น)
  • ให้หายใจเข้าออก 10 ครั้งทุกครั้งที่รู้ตัวว่ากำลังรู้สึกไม่ดี  ถ้านั่งนานๆไม่ได้

KATHY FRESTON คนเขียนหนังสือ "Quantum Wellness: A Practical Guide to Health and Happiness."  มาออกรายการ Ellen Degeneres

"taking small, manageable steps toward the changes we want to achieve have a more profound effect than trying to radically alter any one behavior."

"Take small step but keep builing the momentum" --> personal tipping point ---> cultural tipping point

สองประโยคหลังนี่มัน concept เดียวกับ thesis เราเลยนะเนี่ยะ

เขียน 29 May 2008 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)