อนุทิน 83944 - Handy

Handy

Bookmark: พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ และ ฉบับประมวลธรรม

http://84000.org/tipitaka/dic/

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Tags:

เขียน 12 Nov 2008 @ 15:12 () แก้ไข 12 Nov 2008 @ 15:18, ()


ความเห็น (0)