อนุทิน 8167 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ปีนี้เป็นปีที่ได้ฝึกจิตให้ปล่อยวางที่ดียิ่ง ปีสองปีที่แล้วไม่เข้าใจผู้ใหญ่ที่พูดเช่นนี้ ตอนนี้เข้าใจแล้ว

เขียน 27 May 2008 @ 07:37 () แก้ไข 27 May 2008 @ 07:39, ()


ความเห็น (0)