ติดต่อ

อนุทิน #80464

Bookmark: แหล่งสารสนเทศทางด้านสารสนเทศศาสตร์ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ

http://library.stou.ac.th/Odi/Information.asp

รวมแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ได้แก่ Web site E-Journal ทางด้านสารสนเทศ

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)