อนุทิน 8040 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

แก้ปัญหา MoinMoin ไม่ทำงานแบบ FastCGI บน Gentoo กับกล้า สรุปว่า MoinMoin ที่ทีม Gentoo เขา port มานั้นทำงานกับ LigHTTPD ได้ไม่ดี ตอนนี้ตัดสินใจใช้ Apache แล้ว

เขียน 26 May 2008 @ 17:17 ()


ความเห็น (0)