อนุทิน 7619 - มัทนา

  ติดต่อ

@7605 > @7608 ลองค้นดูเมื่อกี้เองค่ะ เพราะคิดว่าคำถามน่าสนใจมาก พบว่า...

ภาค มาจากคำว่า ภควา (ภควนฺตํ) แปลว่า ทรงเป็นผู้มีโชค คือ จะทรงทำการใด ก็ลุล่วงปลอดภัยทุกประการ หรือ เป็นผู้จำแนกแจกธรรม — blessed; analyst (เป็นหนึ่งในคุณของพระพุทธเจ้า 9 ประการ มีอรหํ เป็นต้น)

จาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)