อนุทิน 75371 - จารุวัจน์ شافعى

ปี 2008 นายกฮุนเซนออกประกาศแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่า อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการมุสลิมแต่งกายตามหลักคำสอนของศาสนาได้ และอนุญาตให้ชาวจามแต่งกายตามวัฒนธรรมได้

แต่ประเทศไทยปีนี้ นักเรียนโรงเรียนของรัฐใน กทม.ยังถูกห้ามแต่งชุดฮีญาบไปโรงเรียนอีก ฮือสรุปว่าเราแย่กว่ากัมพูชาไม่ใช่เฉพาะเรื่อง 3G เสียแล้ว

เขียน 07 Mar 2011 @ 13:54 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)