อนุทิน 7527 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เคลียร์เมลจาก inbox ไปอยู่ใน folders: "urgent, important", "important", "need actions" เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ตามด้วยจัดการไปทีละ folder ตามลำดับความสำคัญ

เทคนิคที่จะใช้ต่อไปนี้ ถ้าเมลมาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตอบได้ตอบเลย (เหมือนโทรศัพท์) ถ้าไม่ได้จริงๆ เพราะต้องมีกิจกรรมทำที่เกี่ยวข้องกับเมลนั้นให้ใส่ใน folder ตามลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญ

เขียน 24 May 2008 @ 11:35 () แก้ไข 24 May 2008 @ 11:37, ()


ความเห็น (0)