อนุทิน 75003 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันสุดท้ายของการเรียนการสอนนักเรียน
    ชั้น ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
    "...กว่าจะรู้ใจกันก็นานเป็นปี  ส่งศิษย์สู่ฝั่งอีกหนึ่งรุ่น  ความเหนื่อยกายไม่เท่าใจที่
    เหนื่อยล้า...
  • เจ้าไปดีมีอนาคตไม่สร้างปัญหาให้สังคม
    เดือดร้อน เพียงเท่านี้ครูก็ภูมิใจ..."
  เขียน:  

ความเห็น (0)