อนุทิน 74939 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันที่จริงแล้วในรอบปีมีหลายวัน แต่ที่จำกันได้ดี มีเพียงสอง คือ หนึ่งวันวิสาขบูชา สองวันมาฆบูชาเรียกแบบเต็มว่า "มาฆปูรณมีบูชา" ซึ่งในวันนี้ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง

ปกติถ้าอยู่ในกรุงเทพ เมื่อถึงวันมาฆบูชาฉันจะวนเวียนอยู่แถวสนามหลวง เพราะที่นั่นวัดวาอาราม ตลอดจนองค์กรทางพุทธศาสนา จะมาร่วมกันจัดนิทรรศการ และแข่งขันกันจัดโต๊ะหมู่บูชา มีปะรำฟังเทศน์ มีสนทนาธรรม มีหนังสือ เทปธรรม จำหน่าย

ปีนี้เปลี่ยนไป สนามหลวงอยู่ในระหว่างการปรับปรุง  จีงย้ายไปจัดที่สวนลุมพินี แหมชื่อ ตรงตามพุทธสังเวชนียสถานสำคัญซึ่งเป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะเลยทีเดียว ไปมาแล้วเมื่อตอนเย็น คนเริ่มมาเวียนเทียน แต่ไม่มาก อาจเพราะประชาสัมพันธ์น้อยไปก็เป็นได้

สวนลุมพินี

 

เขียน 18 Feb 2011 @ 20:49 () แก้ไข 19 Feb 2011 @ 12:25, ()


ความเห็น (0)