อนุทิน 74939 - panchatan

  ติดต่อ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันที่จริงแล้วในรอบปีมีหลายวัน แต่ที่จำกันได้ดี มีเพียงสอง คือ หนึ่งวันวิสาขบูชา สองวันมาฆบูชาเรียกแบบเต็มว่า "มาฆปูรณมีบูชา" ซึ่งในวันนี้ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง

ปกติถ้าอยู่ในกรุงเทพ เมื่อถึงวันมาฆบูชาฉันจะวนเวียนอยู่แถวสนามหลวง เพราะที่นั่นวัดวาอาราม ตลอดจนองค์กรทางพุทธศาสนา จะมาร่วมกันจัดนิทรรศการ และแข่งขันกันจัดโต๊ะหมู่บูชา มีปะรำฟังเทศน์ มีสนทนาธรรม มีหนังสือ เทปธรรม จำหน่าย

ปีนี้เปลี่ยนไป สนามหลวงอยู่ในระหว่างการปรับปรุง  จีงย้ายไปจัดที่สวนลุมพินี แหมชื่อ ตรงตามพุทธสังเวชนียสถานสำคัญซึ่งเป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะเลยทีเดียว ไปมาแล้วเมื่อตอนเย็น คนเริ่มมาเวียนเทียน แต่ไม่มาก อาจเพราะประชาสัมพันธ์น้อยไปก็เป็นได้

สวนลุมพินี

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)