อนุทิน 74465 - ธรรมฐิต

  ติดต่อ

น้ำที่บริสุทธิ์ไม่ยอมให้น้ำมันแทรกซึมเข้ามาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวได้ฉันใด

จิตที่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนมีสติเท่าทันสัมผัส

ก็ไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์ดีชั่วมาเจือปนได้ฉันนั้นเหมือนกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)