อนุทิน #74465

น้ำที่บริสุทธิ์ไม่ยอมให้น้ำมันแทรกซึมเข้ามาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวได้ฉันใด

จิตที่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนมีสติเท่าทันสัมผัส

ก็ไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์ดีชั่วมาเจือปนได้ฉันนั้นเหมือนกัน

เขียน:

ความเห็น (0)