อนุทิน #74457

๒๙ ม.ค.๕๔ วันนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลกุดเค้า

เขียน:

ความเห็น (0)