อนุทิน 74395 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศสว.บางโทรัด

วันที่16และ17

เรื่องเตรียมตัวก่อนสู่วัยครองคู่

เป็นเรื่องที่เขาให้ไปพูดและจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง

แต่ทุกครั้งที่ผ่านมา ก็มีข้อคิดให้ต้องปรับแนวทางทำงาน

 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  เขียนไว้ว่า KM นั้นต้องบรรลุพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

เขียน 28 Jan 2011 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)