อนุทิน #74372

   ปักษาหาเหยื่อ     เพียงเพื่อเลี้ยงตน
คนไยดิ้นรน           ไม่เคยรู้พอ
เช้าบินจากรัง          ถึงฝั่งไม่ท้อ
เย็นค่ำแล้วหนอ       บินต่อเคียงคอน       
   พอใจรังน้อย        หลับผลอยสุขสันต์   
ไม่เคยแข่งขัน         แย่งที่พักผ่อน  
ชีวิตก้าวย่าง            บนทางสัญจร   
ไม่เคยตัดรอน          ล้มล้างเผ่าพันธุ์                     ธรรมทิพย์     

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)